Υλικά εγκατάστασης κλιματισμού

Συντήρηση κλιματιστικού

30,00 25,00

Η τιμή συντήρησης ισχύει για ένα (1) κλιματιστικό σε καλή κατάσταση χωρίς κάποια βλάβη.

Η συντήρηση περιλαμβάνει:

  • Καθαρισμό εσωτερικής μονάδας
  • Καθαρισμό εξωτερικής μονάδας
  • Έλεγχο φρέον.
  • Έλεγχο εσωτερικών συνδέσεων.
  • Έλεγχο καλής λειτουργίας του κλιματιστικού.

Σε περίπτωση που χρειάζεται αντικατάσταση ή συμπλήρωση φρέον, υπάρχει επιβάρυνση ανάλογα με την ποσότητα φρέον που θα χρειαστεί.

free shipping

Reviews


There are no reviews yet.

Be the first to review “Συντήρηση κλιματιστικού”