Το Sootaway απομακρύνει καπνιά, καμένα λίπη και άνθρακα, μουτζούρα και ακαθαρσίες. Για δάπεδα, τοίχους, ταβάνια, σχάρες, φούρνους κλπ.